Klubben

Ny administrasjon i Grini Golfklubb

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 13. september 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Ny administrasjon på plass!

Erik Holmen har nå vært i aktivitet som ny daglig leder i full stilling fra 2. september, og Stine Sophie Johnsen har vært i 50% stilling fra 2. mai-31. juli og deretter i full stilling.

Stine Sophie er ansatt som klubbsekretær, men forventes å bruke ca 50% av tiden på regnskaper og 50% på administrasjon og proshopen.

Sammen med Head Greenkeeper Jonathan Eccles utgjør disse tre klubbens administrasjon.

Styrking av klubbens administrasjon er et nødvendig tiltak for å møte de utfordringer som golfsporten har i tiden fremover, og vil bidra til å videreutvikle Grini Golfklubb til Norges mest attraktive og triveligste 9-hullsklubb som beskrevet i Virksomhetsplanen.

Styrkingen har skjedd uten vesentlig økning av de totale kostnader idet bilagsføringer og regnskaper nå er tatt inn i klubben og effektivisert, og avtalen med det eksterne regnskapsfirma ble avsluttet 1. september. Klubbens mål om en sunn økonomi ligger fast.

 
Styret er glad for at den nye administrasjon nå er på plass, og ser frem til en videreutvikling av klubben til beste for medlemmene.

Engasjerte og fornøyde medlemmer er av største viktighet for klubbens videreutvikling, så har dere innspill til forbedringer, så ta kontakt med Erik.

 

For styret

Thorbjørn Gjerde
Styreleder
Erik og Stine Sophie sammen med grunneier Kjell