Klubben

Ny Daglig Leder i Grini Golfklubb

Av: Camilla Bøhm  |  Publisert: 21. juni 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Erik Holmen er ansatt som ny Daglig Leder i Grini Golfklubb, og tiltrer i begynnelsen av september.

Erik er 42 år, og har to barn (2 år og 4 år) med sin samboer. 

Han har en bachelor i markedsføring og har lang ledelseserfaring fra salgsrettet virksomhet i selskapene Sodexo og Eden Springs, sist som Nordic Commercial Director. Da selskapet i 2017 ble kjøpt opp og ledelsen ble flyttet, sluttet han i selskapet og etablerte et medie- og kommunikasjonsbyrå. Erik har således operativ erfaring både fra store og små virksomheter, erfaring med økonomistyring og gode kunnskaper innen digital markedsføring og merkevarebygging. 

Styret er av den oppfatning at Erik har de forutsetninger som skal til for å lede klubbens videre satsing sammen med klubbens ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere og styret. Det omfatter kvalitetssikring av et videre høyt nivå av den daglige drift og videreutvikling av klubben i tråd med de mål som er satt i Virksomhetsplanen. Styret ser frem til et godt og langvarig samarbeid. 

Daglig leders ansvarsområder og oppgaver er fordelt mellom klubbens andre ansatte og styret frem til Erik tiltrer. 

Fungerende Daglig Leder er Jonathan Eccles