Damer

Sesong 2019 er igang!

Velkommen til en flott sesong  2019 på Grini GK! 
Alle innledende øvelser på og rundt banen er gjort av greenkeeper Jonathan og hans team og av dugnadsgjengen, og damegruppen har hatt sin kickoff 30. april. Så nå er tiden inne for å melde seg på alt man tilbys å delta på:
-
Tirsdagsturneringene for damegruppen - se i høyremenyen under Turneringer for oversikt og påmelding
- Matchplay damer 2019 - se i høyremenyen for informasjon om Matchplay, og under Turneringer for påmelding
- Diverse klubbturneringer gjennom sesongen - se under Klubben for oversikt og påmelding klubbturneringer
Beskrivelse av spilleform mm for ulike typer av turneringer gjennom sesongen finner dere når dere klikker dere inn på hver turnering.

Nye golfregler fra 2019 skal sikre raskere spill - et viktig mål for sesongen også for Grini GK! Så her må hver og en av oss sjekke egne vaner og uvaner for å se om vi kan gjøre endringer som bidrar til raskere spill. Se alt om nye og gjeldende regler her: https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/players-edition
Det vil også komme oppslag på klubbhuset om lokale regler gjeldende for Grini GK.

Og hovedmelodien for alle rundene vi spiller, er at vi spiller readygolf - som kan sies å være en oppskrift på god etikette på golfbanen gjennom hele runden. En god beskrivelse av hva dette innebærer, finnes her: http://www.shwgc.com/documents/readygolf.pdf

Vil du vite om nyheter fra klubben? Er du medlem, er det viktig at du også registrerer deg i brukerregisteret for nettsidene til Grini GK. Dette ordner du lett ved å gå inn her: KLIKK HER  Når du gjør det, får du også spørsmål om å krysse av under Mine interesseområder: Når du har krysset av i boksen foran Damer, vil du få en epost hver gang vi i Damekomiteen legger ut en nyhet. Har du registrert deg på denne måten, blir det altså lettere for deg å vite når det er kommet til noe nytt på nettsiden til damegruppen.

For spørsmål, innspill eller annet, ta kontakt med en av oss i damekomiteen,  kontaktinformasjonen ligger under menyen Kontaktpersoner i sidemenyen.
Ses på banensmiley
Hilsen damekomitéen 2019
Trine, Ann-Mari, Brita, Hanne, Kirsti og Inger.