Gjester

Forhåndsbetalt greenfee

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE

1. Innledning
Ved bestilling av greenfee, turnering, protime eller kurs via Golfbox aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
Ved bestilling av greenfee er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen. 

2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • banen er stengt når greenfeespilleren har starttid

  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst

  • stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

3. Endring av bestilling
Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 48 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter telefon til klubbens Proshop senest 48 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger. Endringer kan ikke skje senere enn 48 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)